Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

 

Rekisterin pitäjä

Smaku Events Oy, Rintamamiehentie 14, 06100 Porvoo

Y-tunnus 2946825-6

 


Yhteyshenkilö

Laura Pulkkinen

info@smakufestivals.com

 


Rekisterin nimi

Smaku Events Oy:n verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri

 


Rekisterin käyttötarkoitus

Smaku Events Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely, asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, palveluistamme kertominen sekä verkkokaupan kehittäminen ja hallinnointi. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 


Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Smaku Events Oy:n verkkokauppaan (www.smakuporvoo.fi tai www.smakufestivals.com), ostanut sieltä tuotteita tai liittynyt postituslistalle.

 


Rekisteri sisältää enintään seuraavat tiedot:

-asiakkaan etu- ja sukunimi

-osoite

-puhelinnumero

-sähköpostiosoite

-tiedot tilauksista

-erilaisissa kampanjoissa tai gallupeissa rekisteröidyltä kysyttyjen kysymysten vastaukset

 

Rekisterissä on vain ne tiedot, jotka henkilö itse on meille luovuttanut.

 


Rekisterin suojaus

Smaku Events Oy:n asiakasrekisterin tietoihin pääsevät ainoastaan yrityksen oma henkilökunta tai muut henkilöt, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteri on sähköisessä muodossa, ja siihen liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan.

 


Tarkastus- kielto- ja korjausoikeus

 


Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 


Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.


On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 


Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.


Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 


Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Smaku Events Oy:n ulkopuolelle.


Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:


-tilitoimisto


-maksupalvelunvälittäjä Bambora PayForm


-verkkosuunnitteluyritys Haven Porvoo


Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

 


Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.