SMAKUN HISTORIA

Smakun historia
 

Suomen ensimmäinen ruokamatkailustrategia “Hungry for Finland” on laadittu vuosille 2015-2020 ja sen alullepanijana toimivat Haaga-Helia yhteistyössä Visit Finlandin ja Maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Porvoon kaupungilla oli alusta asti vahva tahtotila olla strategiassa mukana ja kehittää omaa paikallista ruokamatkailustrategiaa. Porvoolaisella ravintolatoiminnalla on pitkät perinteet ja ravintoloiden yhteistä tapahtumapäivää on ideoitu jo kauan. Vuosien 2014-2015 aikana Haaga-Helian Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijat Minttu Helanne ja Minna Kiiski tekivät opinnäytetyön aiheesta ”Porvoo ruokakulttuurikaupungiksi” ja työn toimeksiantajana toimi Porvoon kaupunki. Opinnäytetyössä laadittiin tapahtumakonsepti ”Kippo & Kattila/Kopp & Kastrull” -ammattilaisten ravintolapäivälle ja prosessiin osallistui viisi paikallista a’la carte ravintolaa ravintoloitsijoineen. Opinnäytetyön tavoitteena tapahtumakonseptin suunnittelun lisäksi oli tukea kaupungin ruokakulttuuristrategiaa ja tässä onnistuttiin. Työn aikana tehtyjen haastatteluiden perusteella kävi ilmi, että ravintolakentältä löytyy vahvaa kiinnostusta yhteisen tapahtumapäivän toteuttamiseen. Tämä viesti vauhditti entisestään tapahtumapäivän suunnittelua. Varsinaisen Smaku-tapahtuman suunnittelu yhteistyössä porvoolaisten ravintoloiden kanssa aloitettiin marraskuussa 2015. Ensin kartoitettiin yhteinen tahtotila, seuraavana seurasi ajankohdan, paikan sekä nimen valinta. Tämän jälkeen alettiin pohtia toteutuvan tapahtuman konseptointia tarkemmin, sisältöjä, markkinointia, myytäviä annoksia.

 

Porvoon kaupunki halusi panostaa ruokamatkailustrategiaan entisestään ja palkkasi mm. Helsingin kaupungin kulttuurimatkailustrategian projektipäällikkönä, We Love Helsinki -tapahtuman toiminnanjohtajana sekä Ravintolapäivä -tapahtuman tiedotus- ja markkinointivastaavana toimineen Timo Santalan konseptoimaan tapahtumaa yhteistyössä matkailualan Triangeli-hankkeen, Premium Visit ry:n, Porvoon kaupungin sekä ravintoloiden kanssa.

 

Lopulliseksi tapahtumanimeksi muotoutui Smaku. Nimi haluttiin pitää simppelinä, kuitenkin niin, että molemmat kotimaiset kielet huomioidaan. Mainostoimisto Peoples Oy:n Klaus Suhonen ehdotti ytimekästä Smakua.

smakun historia
smakufestivals

Ensimmäinen Smaku Porvoo -tapahtuma 15.-27.8.2016

Tapahtuma toteutettiin kahden viikon aikana 15.-27.8.2016 ravintoloissa, huipentuen yhteiseen ruokajuhlaan Kulttuuritalo Grandissa 27.8.2016. Tapahtumaan osallistui 14 porvoolaista ravintolaa: Zum Beispiel, Sicapelle, Meat District, Fryysarinranta, Wanha Laamanni, Bistro Sinne, Rafael’s Steakhouse, Eloisa, Haikon kartano, Kannonnokka & Vanha Navetta, Vitriini, La Fiesta, Alba Rio sekä Café Postres. Päätapahtumaan odotettiin 500-700 kävijää, mutta asiakasmääräksi kirjattiin huima 1200 tyytyväistä asiakasta.

 

Käytännön toteutus

Tapahtuman käytännön toteutukseen osallistuivat ravintoloiden lisäksi tuottajatahona matkailuhanke Triangeli, jonka tapahtumakoordinaattorina toimi tuottaja Laura Pulkkinen, Premium Visit ry, opinnäytetyön tekijät Minttu Helanne ja Minna Kiiski sekä konsulttina Timo Santala. Porvoon kaupunki antoi oman vahvan panoksensa tapahtuman markkinoinnissa mm. esitteissä, julisteissa, verkkosivuillaan sekä toimittaja- ja bloggaajavierailuiden muodossa. Tapahtuma järjestettiin toisen kerran vuonna 2017 ja 1200 tyytyväistä kävijää osoittivat suuntaviivat Smakun mahtavalle tulevaisuudelle!

smakufestivals
smakufestivals
smakufestivals